print-icon

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

در صورتی که زوجه از انجام وظایف شرعی و قانونی خود امتناع نماید و زوج دچار عسر و حرج شود، زوج می‌تواند مطابق این دادخواست از مرجع قضایی درخواست تجویز ازدواج مجدد کند.


درخواست ازدواج مجدد

 

1 - گاهی زوج تصمیم به ازدواج مجدد می گیرد و تصمیم خود را در قالب ازدواج دائم یا موقت نشان می دهد . اما باید دید زوج حق چنین عملی را دارد یا خیر ، و اگر دارد آیا به هر شکل و شیوه ای می تواند این کار را انجام دهد .

2 - باید در نظر داشت در مواردی قانون به زوج اجازه ازدواج مجدد را داده است ، و لذا چنانچه زوج در شرایطی قرار گیرد که مجاز به انجام چنین کاری باشد ، با طی مراحل قانونی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

3 - شرایطی که قانون اجازه ازدواج مجدد را به زوج داده است در موردی است که زوجه نخواهد یا نتواند از عهده وظایف زناشویی بربیاید .

4 - در این حالت زوج بعد از انجام تشریفات قانونی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

5 - برای این کار ابتدا زوج باید اظهارنامه ای برای زوجه ارسال نماید و از وی بخواهد تا به وظایف زناشویی خود عمل کند . پس از آن زوج باید دادخواستی مبنی بر تمکین زوجه از دادگاه را بخواهد .

6 - برای این کار زوج کپی مصدق شناسنامه ، کارت ملی ، نکاح نامه و اظهارنامه ارسالی را به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک برده و به آنجا تحویل می دهد .

7 - این دعوا در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . دادگاه پس از تعیین وقت و جلسه رسیدگی با توجه به اظهارات طرفین و دلایل و مدارک آنها اقدام به صدور رای می نماید .

8 - چنانچه رای صادره به نفع زوج باشد و در واقع زوج حکم عدم تمکین زوجه را از دادگاه بگیرد می تواند با این حکم اقدام به اجازه ازدواج مجدد نماید .

9 – هنگامی که زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین از دادگاه گردد باید دادخواست دیگری مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه از دادگاه بخواهد .

10 – در این مرحله زوج باید مدارک خود را که شامل کپی مصدق کارت شناسایی ، نکاح نامه و حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه است را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارائه دهد .

11 – این دعوا نیز در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید . چنانچه دادگاه به نفع زوج رای صادر نماید ، زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

12 - برای ثبت ازدواج دوم در دفاتر ثبت ازدواج با ارائه حکم دادگاه ازدواج دوم به ثبت خواهد رسید .

کاربر گرامی برای مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 021666128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

 

درخواست ازدواج مجدد

 

1 - گاهی زوج تصمیم به ازدواج مجدد می گیرد و تصمیم خود را در قالب ازدواج دائم یا موقت نشان می دهد . اما باید دید زوج حق چنین عملی را دارد یا خیر ، و اگر دارد آیا به هر شکل و شیوه ای می تواند این کار را انجام دهد .

2 - باید در نظر داشت در مواردی قانون به زوج اجازه ازدواج مجدد را داده است ، و لذا چنانچه زوج در شرایطی قرار گیرد که مجاز به انجام چنین کاری باشد ، با طی مراحل قانونی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

3 - شرایطی که قانون اجازه ازدواج مجدد را به زوج داده است در موردی است که زوجه نخواهد یا نتواند از عهده وظایف زناشویی بربیاید .

4 - در این حالت زوج بعد از انجام تشریفات قانونی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

5 - برای این کار ابتدا زوج باید اظهارنامه ای برای زوجه ارسال نماید و از وی بخواهد تا به وظایف زناشویی خود عمل کند . پس از آن زوج باید دادخواستی مبنی بر تمکین زوجه از دادگاه را بخواهد .

6 - برای این کار زوج کپی مصدق شناسنامه ، کارت ملی ، نکاح نامه و اظهارنامه ارسالی را به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک برده و به آنجا تحویل می دهد .

7 - این دعوا در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . دادگاه پس از تعیین وقت و جلسه رسیدگی با توجه به اظهارات طرفین و دلایل و مدارک آنها اقدام به صدور رای می نماید .

8 - چنانچه رای صادره به نفع زوج باشد و در واقع زوج حکم عدم تمکین زوجه را از دادگاه بگیرد می تواند با این حکم اقدام به اجازه ازدواج مجدد نماید .

9 – هنگامی که زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین از دادگاه گردد باید دادخواست دیگری مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه از دادگاه بخواهد .

10 – در این مرحله زوج باید مدارک خود را که شامل کپی مصدق کارت شناسایی ، نکاح نامه و حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه است را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارائه دهد .

11 – این دعوا نیز در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید . چنانچه دادگاه به نفع زوج رای صادر نماید ، زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .

12 - برای ثبت ازدواج دوم در دفاتر ثبت ازدواج با ارائه حکم دادگاه ازدواج دوم به ثبت خواهد رسید .

کاربر گرامی برای مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 021666128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

 

16 آذر 1395
مهدي رسولي

كرج-حصارك-جاده قزلحصار-خ انقلاب-بن بست شكوفه پ52طبقه همكف پاسخ

16 آذر 1395
داتیکان

سلام، کاربرگرامی لطفا نظر خود را واضح تر بیان نمایید. سپاس پاسخ

ثبت نظر :