پرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

در صورتی که فردی مرتکب جرم ترک انفاق و ضرب و جرح عمدی همسر خود شود، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این زمینه از تمامی جزئیات این موضوع کسب اطلاع نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود