پرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت شود زیاندیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این موضوع کلیه اطلاعات لازم را از طرح شکایت تا صدور رأی در مرحله تجدید نظر اطلاع کسب نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود