پرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

در صورتی که شخصی مرتکب صدور چک بلامحل شود، شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق در این موضوع از تمامی جزئیات پرونده از طرح شکایت تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اطلاعات کسب نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود