2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

در صورتی که فردی با بی‌احتیاطی در رانندگی موجب ایراد صدمه بدنی به دیگری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه شکایت و صدور رأی در این زمینه در مراجع قضایی آشنا شود. 

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود