print-icon

دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل مغایرت با عرف و فرهنگ غالب

در صورتی که فردی دارای دو نام بوده و نامی که در شناسنامه وی است مغایر با عرف و فرهنگ غالب باشد، می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تغییر نام خود را تقاضا نماید.

تغییر نام کوچک

 

1 – بارها اتفاق افتاده است که افراد به دلایل مختلف خواهان تغییر نام کوچک خود می باشند . قوانین موجود در این زمینه در قانون ثبت احوال کشور ذکر شده است .

2 - برای انجام این کار دو روش وجود دارد . تغییر نام از طریق دادگاه و از طریق ثبت احوال .

3 – ابتدا باید دید قانون چه نامهایی را قابل تغییر دانسته است .

4 – در ماده 20 قانون ثبت احوال کشور نامهای ممنوع ذکر شده است :

الف - نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی باشد .

ب - عناوین و القاب .

ج - نامهای زننده و مستحجن یا نامتناسب با جنس .

5 – حال چنانچه فردی دارای اسمی ممنوع باشد می تواند از طریق دادگاه یا ثبت احوال کشور اقدام به تغییر نام خود کند .

6 – در موارد دیگری نیز که شخص به دلایل دیگر تصمیم بر تغییر نام کوچک خود دارد می تواند از طریق دادگاه یا ثبت احوال اقدام نماید . از جمله این موارد می توان به موردی اشاره کرد که فردی دارای دو نام بوده و نامی که در شناسنامه دارد مغایر با عرف و فرهنگ غالب باشد . وی می تواند تغییر نام خود را تقاضا نماید .

7 – چنانچه شخص تصمیم بگیرد از طریق دادگاه اقدام نماید باید کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خود را با دیگر مدارکی که در دست دارد ضمیمه دادخواست خود کرده و آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک تحویل دهد .

8 – شخص باید دادخواست خود را به طرفیت ثبت احوال طرح نماید .

9  – افراد بالای 18 سال خودشان می توانند جهت تغییر نامشان اقدام کنند . اما در مورد افراد زیر 18 سال پدر یا جد پدری و یا سرپرست قانونی آنها باید این کار را انجام دهد . در این مورد مدارک آنها نیز باید ضمیمه دادخواست گردد .

10 – اگر فرد از طریق دادگاه اقدام کرده باشد ، دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین می نماید که در آن نماینده ثبت احوال نیز یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال لایحه نظر خود را بیان می دارد . دادگاه پس از شنیدن دلایل و مشاهده مدارک اقدام به صدور رای می نماید .

11 - رای صادره از دادگاه بدوی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر می باشد .

12 - پس از قطعی شدن رای ، متقاضی تغییر نام می تواند با در دست داشتن حکم صادره به اداره ثبت احوال مراجعه  کرده و جهت درج نام جدید خود اقدام نماید .

13 - چنانچه شخص بخواهد از طریق ثبت احوال برای تغییر نام اقدام کند باید درخواست خود را اداره ثبت احوال تحویل دهد .

14 - فرد می تواند این درخواست را به اداره ثبت احوالی به غیر از محل صدور شناسنامه نیز بدهد .

15 - در این روش درخواست در هیاتی به نام هیات حل اختلاف که در ادارات ثبت احوال وجود دارند بررسی و حکم مقتضی صادر می شود .

16 – اگر رای صادره به نفع متقاضی نباشد وی می تواند ظرف 10 روز از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نماید .

17 – اعتراض در دادگاه محل اقامت متقاضی به عمل خواهد آمد .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :