1: دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

در صورتی که شخصی ملکی را بدون اجازه تصرف نماید، مالک می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور علاوه بر خلع ید و قلع و قمع بنا، اجرت المثل ایام تصرف را نیز از دادگاه مطالبه نماید.

خلع ید

 

1 – دعوای خلع ید به شکل عام به سه دسته تقسیم می شود :

الف ) دعوای خلع ید به معنای خاص

ب ) دعوای تصرف عدوانی

ج ) دعوای تخلیه ید

که در این مبحث به شکل نخست این دعوا یعنی دعوای خلع ید به معنای خاص پرداخته می شود .

2 – این دعوا هنگامی طرح می شود که شخصی در ملک فردی دیگر متصرف شود و صاحب ملک رفع تصرفات وی را بخواهد .

3 – لذا این دعوا در مورد اموال غیر منقول می تواند طرح شود .

4 – اگر کسی بخواهد این دعوا را طرح نماید باید مالک ملک باشد زیرا یکی از عواملی که دادگاه به آن رسیدگی می کند مالکیت خواهان بر ملک است . لذا چنانچه خواهان مالک منافع ملک باشد نمی تواند این دعوا را مطرح نماید .

5 –  اگر ملک خواهان سابقه ثبتی نداشته باشد یا در جریان ثبت نباشد و یا در منطقه ای که ملک خواهان در آن واقع است املاک فاقد سند رسمی باشند ، ابتدا باید در مورد مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و پس از احراز مالکیت توسط دادگاه ، حکم دادگاه را که نشان دهنده مالکیتش می باشد ضمیمه دادخواست خلع ید نماید .

6 – چنانچه خواهان با ارائه سند عادی از دادگاه خلع ید بخواهد دادگاه ابتدا در مورد مالکیت خواهان تصمیم گیری می کند و پس از احراز مالکیت وی ، حکم به خلع ید می دهد .

7 – همچنین است اگر ملک دارای سند رسمی باشد اما سند رسمی هنوز به نام خواهان نشده است ، در این صورت خواهان می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را همراه با دعوای خلع ید مطرح نماید . در این حالت نیز دادگاه ابتدا به اصل مالکیت خواهان رسیدگی می کند و پس از اینکه خواهان را مالک تشخیص داد حکم به خلع ید می دهد .

8 – در ملک مشاعی نیز هر یک از مالکان می توانند علیه غاصب طرح دعوا کنند .

9 – همچنین خلع ید در مورد شریک ملک مشاعی نیز می تواند صورت گیرد . به این معنا که اگر تصرفات شریکی به صورت غاصبانه درآید شریک یا شرکاء دیگر می توانند علیه وی دعوای خلع ید مطرح نمایند .

10 – دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع است .

11 – خواهان باید دلایلی را به دادگاه ارائه دهد که نشان دهنده مالکیتش بر ملک می باشد ، همچنین باید ثابت کند خوانده در ملک او تصرف کرده است و ثابت نماید این تصرفات بدون رضایت وی انجام شده است .

12 – خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد .

13 – دعوای خلع ید دعوایی است مالی که بر اساس ارزش معاملاتی ملک در آن منطقه ارزش گذاری شده و بر اساس آن هزینه دادرسی تعیین می گردد .

14 – حکم دعوای خلع ید قابل تجدیدنظر می باشد .

15 – برای به اجرا درآمدن حکم این دعوا ، حکم باید قطعی باشد ، لذا تا زمانی که حکم قطعی نشده است نمی توان آن را به اجرا درآورد .

16 – خواهان می تواند علاوه بر خلع ید تقاضای صدور دستور موقت را نیز از دادگاه بخواهد .  

17 - همچنین اگر غاصب در ملک غصب شده بنایی احداث کرده باشد مالک می تواند علاوه بر خلع ید ، قلع وقمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف را نیز از دادگاه مطالبه نماید .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :