دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار شرط

در صورتی که در قرارداد شرط شود که طرفین تا مدت مشخصی می‌توانند معامله را فسخ نمایند و یکی از آنان در این مدت خواهان فسخ معامله باشد، می‌تواند تایید فسخ قرارداد مذکور را با دارا بودن خیار شرط از دادگاه تقاضا نماید.

فسخ معامله با اعمال خیار شرط

 

1 – در قانون مدنی در مورد خیار شرط صحبت شده است. خیار شرط یعنی اینکه در عقد بیع طرفین می‌توانند شرط کنند که در مدت معینی برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها اختیار فسخ معامله باشد. این عبارت بدین معنی است که اگر طرفین در معامله بیاورند که در مدت معینی می‌توانند معامله را فسخ کنند، این شرط صحیح است و طرفین اگر تمایل به فسخ معامله داشتند باید در همان زمانی که در قرارداد مشخص کرده‌اند اقدام به فسخ معامله نمایند.

2- طرفین می‌توانند زمان شروع مدت اختیار فسخ را در قرارداد تعیین کنند. اما اگر این کار را انجام ندهند و زمان شروع آن ذکر نشده باشد ابتداء تاریخ مدت خیار از زمان عقد محسوب می‌شود.

3 – همان طور که گفته شد این اختیار می‌تواند برای یکی از طرفین باشد یا برای هر دوی آنها.

4- کسی که این اختیار را دارد باید در مدت زمانی که این اختیار به او داده شده برای فسخ معامله اقدام نماید. در غیر این صورت بعد از مدت معین شده دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

5- اگر هر دو طرف به فسخ معامله رضایت دهند معامله فسخ می‌شود.

6- اما اگر طرف مقابل راضی به فسخ نشود کسی که می‌خواهد معامله را فسخ نماید باید به مرجع قضایی مراجعه نماید.

7- برای انجام این کار ابتدا باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله برای طرف مقابل ارسال نمود.

8- پس از آن دادخواستی مبنی بر فسخ معامله تنظیم کرد.

9- خواهان در این دادخواست کسی است که می‌خواهد معامله را فسخ کند، خوانده طرف مقابل می‌باشد و خواسته نیز فسخ معامله به دلیل خیار شرط می‌باشد.

10- خواهان باید مدارک را به دفاتر خدمات الکترونیک برده و تشکیل پرونده بدهد.

11- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده را به مرجع صالح می‌فرستند.

12- پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی، طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند.

13- این دعوا مالی است و به همین دلیل می‌تواند در شورای حل اختلاف یا دادگاه مورد رسیدگی واقع شود.

14- دعوای مذکور قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :