دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد، معامله فضولی بوده و زیان دیده می تواند معامله را فسخ نماید و با استفاده از نمونه دادخواست مذکور تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

فسخ معامله فضولی

1 –در قانون مدنی در مورد معامله فضولی صحبت شده است. معامله فضولی معامله‌ای است که شخصی مال فرد دیگری را برای آن شخص معامله می‌کند. برای مثال شخصی خانه فرد دیگری را برای وی معامله می‌کند. یا حالت دیگر آن است که فردی مال شخص دیگری را برای خود معامله کند. این حالت زمانی پیش می‌آید که فردی تصور می‌کرده مالی که در دست دارد متعلق به خودش می‌باشد و به این دلیل آن مال را معامله می‌کند. برای مثال شخصی مالی را می‌خرد و نمی‌داند آن مال دزدی است و پس از آن ، آن مال را می‌فروشد. در این حالت نیز معامله فضولی می‌باشد زیرا مال فروخته شده متعلق به فروشنده نبوده است.

2- در این حالت فردی که مالش معامله شده است می‌تواند دو کار انجام دهد. اول اینکه معامله انجام شده را قبول کند و آن را اجازه نماید. دوم اینکه معامله انجام شده را قبول نکند و آن را فسخ کند.

3- باید توجه داشت اگر مالک معامله را قبول کند اثر اجازه از روز انعقاد قرارداد در نظر گرفته می‌شود. یعنی قرارداد از ابتدا درست محسوب می‌شود.

4- اگر چندین معامله روی مال فضولی انجام شده باشد یعنی مال فضولی چند بار خرید و فروش شده باشد، مالک مال فضولی می‌تواند هر کدام از معاملات انجام شده را که بخواهد اجازه نماید. در این حالت معاملاتی که بعد از اجازه مالک انجام  شده صحیح است و قبل از آن باطل می‌باشد. برای مثال اگر ماشینی را که متعلق به غیر است پنج بار مورد معامله قرار گیرد و مالک معامله سوم را اجازه نماید معاملات چهارم و پنجم نیز صحیح خواهند بود و معاملات اول و دوم باطل هستند.

5- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اما ممکن است تاخیر در ابراز باعث ضرر طرف دیگر معامله شود لذا در ای حالت وی می‌تواند معامله را فسخ نماید. از مفهوم مخالف این عبارت چنین نتیجه گیری می‌شود که اگر ضرری به طرف قرارداد نرسد نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

6- برای فسخ معامله طرف معامله باید اظهارنامه‌ای به مالک مورد معامله جهت اطلاع از فسخ معامله ارسال نماید.

7- پس از آن با تنظیم دادخواست و ضمیمه کردن مدارک، تمام مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهد. خواهان در این دعوا خریدار و خوانده مالک اصلی می‌باشد. خواسته نیز فسخ معامله می‌باشد.

8- دعوای مذکور مالی می‌باشد. لذا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه باشد.

9- رای صادره قابل تجدیدنظر است.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

 

25 دی 1396
فریدون جباری

دادخواست فسخ معامله خودرو پاسخ

ثبت نظر :