دادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع کند، موجر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه اجور معوقه چنانچه تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

مطالبه اجور معوق

 

1 – در قرارداد اجاره به محض انعقاد قرارداد، مستاجر باید در مواعد مشخص شده اجاره ملک را بپردازد. این موضوع در قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر بیان شده است.

2- با توجه به قانون موجر و مستاجر سال 56 مستاجر باید اجاره بهاء را تا روز دهم هر ماه به موجر پرداخت نماید. البته طرفین قرارداد می‌توانند این موضوع را به شکل دیگری در قرارداد ذکر نمایند و برای پرداخت اجاره بهاء شکل دیگری را انتخاب نمایند.

3- حال چنانچه مستاجر نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدامی ننماید دو فرض قابل تصور می‌باشد. اول اینکه ممکن است موجر بخواهد در زمانی که هنوز قراردا اجاره به پایان نرسیده است نسبت به گرفتن اجور معوقه اقدام نماید. دوم اینکه موجر پس از پایان مدت قرارداد بخواهد نسبت به تادیه و گرفتن اجور معوقه اقدام نماید.

4- در مورد اول یعنی زمانی که هنوز قرارداد اجاره به پایان  نرسیده است، موجر باید برای تادیه اجور معوق دادخواستی به مرجع صالح بدهد. در دادخواست خواهان موجر است و خوانده مستاجر می‌باشد. خواسته نیز مطالبه اجور معوق می‌باشد. با توجه به میزان مطالبه مرجع صالح می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک باشد.

5- خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد، همچنین وی باید قرارداد اجاره را به دادخواست خود ضمیمه نماید.

6- گاهی نیز ممکن است موجر پس از پایان مدت اجاره بخواهد از مستاجر مبالغ اجاره‌هایی که پرداخت نشده است را مطالبه نماید. در این حالت موجر می‌تواند علاوه بر مطالبه اجور معوقه تخلیه ملک را نیز بخواهد. باید توجه داشت اجور معوقه زمانی معنا دارد که قرارداد اجاره وجود داشته باشد. یعنی اگر قرارداد اجاره وجود نداشته باشد یا زمان اجاره به پایان رسیده باشد دیگر نمی‌توان عنوان اجور معوقه را بر آن گذاشت بلکه در این حالت باید مطالبه اجرت‌المثل را درخواست کرد.

7- چنانچه موجر پس از پایان مدت اجاره بخواهد اجور معوقه را مطالبه نماید باید دادخواستی به مرجع صالح بدهد. در این مورد نیز خواهان موجر و خوانده نیز مستاجر می‌باشد و خواسته نیز مطالبه اجور معوق و تخلیه می‌باشد.

8- مرجع صالح شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک است. البته زمانی که تنها اجور معوق را بخواهد ولی اگر تخلیه را نیز بخواهد مرجع صالح شورای حل اختلاف است.

9- دادگاه پس از بررسی، مبلغ اجور معوقه را از ودیعه‌ای که مستاجر به موجر پرداخت کرده کسر می‌کند و موجر باید باقی ودیعه را به مستاجر بپردازد. البته در مواردی که موجر تقاضای تخلیه می‌کند باید مبلغ ودیعه را به دایره اجرا بسپارد. پس از حکم دادگاه، مستاجر می‌تواند الباقی مبلغ ودیعه را پس از کسر اجور معوق از دایره اجرا اخذ نماید.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166578430 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :