شکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

در صورتی که شخصی به قصد تقلب اقدام به تراشیدن و بریدن و به طور کلی مخدوش کردن مسکوکات طلا و نقره کند و یا به ترویج و فروش آن ها بپردازد مجرم بوده و شاکی می تواند علیه وی با استفاده از نمونه شکواییه فوق در محاکم کیفری شکایت نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :