شکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

در صورتی که محلی یا چیزی بر حسب امر مقام صالح رسمی پلمپ شده و شخص مستحفظ عالما و عامدا آن را بشکند یا محو نماید، جرم شکستن پلمپ تحقق یافته و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه مستحفظ شکایت کیفری نمود.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32