شکواییه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

در صورتی که شخصی اشیاء و آثار و ابنیه و اماکن فرهنگی، تاریخی و مذهبی را به هر دلیلی تخریب نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق، علیه وی در مراجع کیفری شکایت نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32