نمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

در صورتی که شخصی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی، دست به عملیاتی بزند که منجر به خرابی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی شود، شاکی می تواند علیه وی در محاکم کیفری با ارائه مستندات و نمونه شکواییه فوق، شکایت نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32