print-icon

دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

در صورتی که زوجه بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک کند، زوج می تواند الزام به تمکین را از دادگاه تقاضا نماید. همچنین در صورتی که اشتغال زوجه منافی با مصالح خانواده یا موجب عدم تمکین او شود، زوج می تواند ضمن دادخواست منع اشتغال زوجه را نیز درخواست کند.

شرح درخواست الزام به تمکین

 

1 - بر اساس ماده 1102 قانون مدنی به محض انعقاد عقد ازدواج حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم شروع می شود .

از آن جمله تکالیف تمکین زوجه  از زوج است و چنانچه زوجه از زوج تمکین نکند آثار و نتایجی دارد که در این بحث به آن پرداخته می شود .

2 - برای آنکه زوج بتواند از آثار عدم تمکین استفاده نماید باید آن را در دادگاه ثابت نماید .

 3 - در ابتدا باید اظهارنامه ای جهت دعوت زوجه به زندگی و آماده بودن وسایل و امکانات زندگی به زوجه ارسال نماید .

4 - پس از آن زوج باید با ضمیمه کردن مدارک خود به دادخواست تمکین به د فاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و با تحویل مدارک منتظر ارسال پیامک از دادگاه خانواده باشد .   

5 -باید توجه داشت در صورت فراهم بودن منزل و وسایل آن که در شان زوجه باشد مرد می تواند تقاضای تمکین کند و چنانچه چنین شرایطی وجود نداشته باشد زوجه می تواند با عنوان آن در دادگاه علت عدم تمکین خود را بیان کرده و اظهار دارد اگر شرایط تمکین مهیا باشد حاضر به تمکین است .

6 - اما اگر در صورت فراهم بودن شرایط زوجه از تمکین خودداری کند دادگاه رای به عدم تمکین زوجه صادر می کند .

7 - زوجه برای عدم تمکین خود می تواند دلایلی ارائه نماید ، علاوه بر فراهم نبودن شرایط تمکین می تواند خوف از اضرار جانی را نیز بیان کند و البته باید آن را ثابت نماید . یعنی بیان کند با حضور در منزل مشترک به وی آسیب جانی خواهد رسید .

8 - در هر حال پس از بررسی دادگاه چنانچه حکم به الزام تمکین زوجه صادر شود و وی آن را اجرا ننماید آثار عدم تمکین بر آن بار می شود .

9 - از جمله آثار عدم تمکین تعلق نگرفتن نفقه به زوجه است ، و همچنین عدم تعلق نحله و اجرت المثل به وی در صورت وقوع طلاق .

10 - در این شرایط زوج می تواند بدون رضایت زوجه و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید .

11 - در این حالت حق طلاق برای زوجه ایجاد نمی شود و وی نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج از دادگاه تقاضای طلاق نماید . در این خصوص می توان به رای وحدت رویه شماره 716 موخ 20/ 7/ 1389 اشاره کرد .

12 -باید خاطر نشان کرد این حالت تاثیری بر مهریه زوجه نداشته و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد .

13 - مطلبی که ذکر شد در مورد زوجه ای است که باکره نباشد اما موضوع در مورد زوجه باکره کمی متفاوت است .

به این شکل که چنانچه زوجه باکره باشد و از حق حبس خود در مورد مهریه استفاده کند دعوای تمکین د ر مورد وی پذیرفته نیست .

در توضیح این مطلب باید گفت هنگامی که عقد ازدواج جاری می شود زوجه مکلف به تمکین از زوج است اما در اینجا یک حق نیز زوجه دارد و آن حق حبس است ، یعنی زوجه بیان می کند تا مهریه من پرداخت نشود من تمکین نمی کنم .

در این حالت زوج تا مهریه را پرداخت نکند نمی تواند زوجه را ملزم به تمکین نماید  . همچنین در این حالت نفقه زوجه برقرار است و زوج مکلف به پرداخت آن است . اما اگر زوجه حتی یک بار از زوج تمکین کند دیگر نمی تواند از این حق استفاده نماید .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست یا لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

ثبت نظر :