شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

در صورتی که شخصی در دعوای حقوقی، به نفع یکی از طرفین سوگند دروغ یاد کند، زیاندیده می تواند با استفاده از  نمونه شکواییه اتیان سوگند دروغ علیه وی در دادگاه کیفری شکایت کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32