شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

در صورتی که شخصی در پرونده کیفری در دادگاه علیه یکی از طرفین پرونده، سوگند دروغ بخورد، مرتکب جرم اتیان سوگند دروغ شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در داگاه کیفری شکایت کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32