print-icon

دادخواست الزام به تمکین

در صورتی که زوجه وظایف شرعی و قانونی خود را انجام نداده و منزل مشترک را ترک کند، زوج می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام به تمکین زوجه را از دادگاه تقاضا نماید.

شرح درخواست الزام به تمکین

 

1 - بر اساس ماده 1102 قانون مدنی به محض انعقاد عقد ازدواج حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم شروع می شود .

از آن جمله تکالیف تمکین زوجه  از زوج است و چنانچه زوجه از زوج تمکین نکند آثار و نتایجی دارد که در این بحث به آن پرداخته می شود .

2 - برای آنکه زوج بتواند از آثار عدم تمکین استفاده نماید باید آن را در دادگاه ثابت نماید .

 3 - در ابتدا باید اظهارنامه ای جهت دعوت زوجه به زندگی و آماده بودن وسایل و امکانات زندگی به زوجه ارسال نماید .

4 - پس از آن زوج باید با ضمیمه کردن مدارک خود به دادخواست تمکین به د فاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و با تحویل مدارک منتظر ارسال پیامک از دادگاه خانواده باشد .   

5 -باید توجه داشت در صورت فراهم بودن منزل و وسایل آن که در شان زوجه باشد مرد می تواند تقاضای تمکین کند و چنانچه چنین شرایطی وجود نداشته باشد زوجه می تواند با عنوان آن در دادگاه علت عدم تمکین خود را بیان کرده و اظهار دارد اگر شرایط تمکین مهیا باشد حاضر به تمکین است .

6 - اما اگر در صورت فراهم بودن شرایط زوجه از تمکین خودداری کند دادگاه رای به عدم تمکین زوجه صادر می کند .

7 - زوجه برای عدم تمکین خود می تواند دلایلی ارائه نماید ، علاوه بر فراهم نبودن شرایط تمکین می تواند خوف از اضرار جانی را نیز بیان کند و البته باید آن را ثابت نماید . یعنی بیان کند با حضور در منزل مشترک به وی آسیب جانی خواهد رسید .

8 - در هر حال پس از بررسی دادگاه چنانچه حکم به الزام تمکین زوجه صادر شود و وی آن را اجرا ننماید آثار عدم تمکین بر آن بار می شود .

9 - از جمله آثار عدم تمکین تعلق نگرفتن نفقه به زوجه است ، و همچنین عدم تعلق نحله و اجرت المثل به وی در صورت وقوع طلاق .

10 - در این شرایط زوج می تواند بدون رضایت زوجه و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید .

11 - در این حالت حق طلاق برای زوجه ایجاد نمی شود و وی نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج از دادگاه تقاضای طلاق نماید . در این خصوص می توان به رای وحدت رویه شماره 716 موخ 20/ 7/ 1389 اشاره کرد .

12 -باید خاطر نشان کرد این حالت تاثیری بر مهریه زوجه نداشته و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد .

13 - مطلبی که ذکر شد در مورد زوجه ای است که باکره نباشد اما موضوع در مورد زوجه باکره کمی متفاوت است .

به این شکل که چنانچه زوجه باکره باشد و از حق حبس خود در مورد مهریه استفاده کند دعوای تمکین د ر مورد وی پذیرفته نیست .

در توضیح این مطلب باید گفت هنگامی که عقد ازدواج جاری می شود زوجه مکلف به تمکین از زوج است اما در اینجا یک حق نیز زوجه دارد و آن حق حبس است ، یعنی زوجه بیان می کند تا مهریه من پرداخت نشود من تمکین نمی کنم .

در این حالت زوج تا مهریه را پرداخت نکند نمی تواند زوجه را ملزم به تمکین نماید . همچنین در این حالت نفقه زوجه برقرار است و زوج مکلف به پرداخت آن است . اما اگر زوجه حتی یک بار از زوج تمکین کند دیگر نمی تواند از این حق استفاده نماید .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

ثبت نظر :