شکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست اقدام به افشاء کردن مراسلات اشخاص نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32