دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که صادر کننده چک شخصیت حقوقی داشته باشد و در سررسید معین مبلغ چک را پرداخت نکرده باشد و مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، دارنده می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه وی در شورای حل اختلاف طرح دعوا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32