قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان موجر، قصد تملیک عین مستأجره (ملک) را به شرط پرداخت تمامی اقساط اجاره‌بها به مستأجر دارد، می‌تواند از نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده کند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :