قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاري

در صورتی که شخصی قصد دارد آپارتمان یا ساختمان تجاری خود را به دیگری اجاره دهد، موجر و مستاجر می‌توانند از نمونه قرارداد اجاره فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :