قرارداد اجاره مسکونی

در صورتی که موجر قصد دارد آپارتمان یا ساختمان مسکونی خود را به دیگری اجاره دهد، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

16 مهر 1396
حميدرضاداور

قرارداد اجاره مسكوني پاسخ

ثبت نظر :