قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

در صورتی که شخصی قصد دارد انجام کاری مانند تعمیرات ساختمانی را برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به عهده گیرد، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد جعاله فوق استفاده کنند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :