قرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

در صورتی که شرکتی تصمیم به اجاره انبار جهت نگهداری محصولات خود داشته باشد می تواند از نمونه قرارداد اجاره یا اجاره نامه فوق استفاده نماید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :