قرارداد اجاره پارکینگ

در صورتی که موجر و مستاجر بخواهند در خصوص اجاره پارکینگ، رابطه استیجاری ایجاد نمایند، می توانند از نمونه قرارداد اجاره پارکینگ فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32