قرارداد انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ناشی از اجرای حکم دادگاه

در صورتی که شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به انتقال سرقفلی به دیگری شود، خواهان پرونده می تواند از نمونه قرارداد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فوق استفاده نماید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :