print-icon

دادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

در صورتی که یکی از طرفین عقد نکاح موقت به هر دلیلی تمایلی به ثبت واقعه نکاح نداشته باشند، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق  الزام وی را به ثبت واقعه نکاح از دادگاه درخواست نماید.

الزام به ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع

 

1 – قانون حمایت از خانواده ثبت ازدواج ، طلاق ، رجوع ، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح را الزامی دانسته است .

2- در قانون ، ثبت ازدواج دائم الزامی شده است و ازدواج موقت در صورتی الزامی شده است که زوجه باردار شود یا طرفین توافق کنند یا ضمن عقد شرط شده باشد .

3- حال چنانچه مردی اقدام به ازدواج نماید و از ثبت آن خودداری نماید ، در صورت اثبات ، به ثبت آن الزام می شود و همچنین وی به جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا به حبس از 91 تا 6 ماه محکوم خواهد شد .

4 – حال چنانچه زوجه بخواهد برای ثبت واقعه ازدواج اقدام نماید باید آن را ثابت نماید و با ثابت کردن آن می تواند از مزایای آن بهره مند گردد.

5 – برای این کارمی توان از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کرد .

دراقدام حقوقی زوجه ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک رفته و با ارائه دادخواست و پیوست مدارک به آن کار خود را آغاز کند .

 در اقدام کیفری نیز می تواند به دفاتر خدمات الکترونیکی  مراجعه کرده و شکایت خود را در آنجا ثبت نماید . پس از بررسی توسط دادسرا چنانچه وقوع ازدواج محرز شود پرونده با کیفرخواست به دادگاه فرستاده می شود . در دادگاه چنانچه رای به ثبت ازدواج داده شود رای به مجازات زوج نیز داده خواهد شد .

6 – دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع در امور حقوقی دادگاه خانواده می باشد و در امور کیفری دادگاه کیفری دو صالح  بوده و از نظر صلاحیت محلی باید به دادگاهی مراجعه کرد که عقد ازدواج  در آن محل منعقد شده است .

طبق ماده 12 قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در مورد دعاوی خود علیه زوج در دادگاهی که محل سکونت خودش می باشد نیز اقامه دعوا نماید .

7 – هزینه رسیدگی به این دعوا در دادگاه حقوقی هزینه دعاوی غیر مالی است  .

8 – قوانین جزایی موجود  تنها در مورد زوج قابل اعمال است و شامل عاقد یا سایر افراد مثل زوجه یا شهود نمی شود ، لذا در این زمینه تنها زوج را می توان مورد تعقیب و مجازات قرار داد .

9 – در مورد مدارکی که می توان در جهت اثبات این ادعا بکار برد میتوان به شهادت شهود ، سوگند ، اقرار طرف ، متن پیامها و چتهای موجود بین طرفین و .... اشاره کرد .

10 – در مورد عدم ثبت طلاق ، فسخ نکاح ، اعلام بطلان نکاح و رجوع نیز رویه همان است که در مورد ثبت ازدواج توضیح داده شد .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل فرمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :