قرارداد بیع شرطی

در صورتی که طرفین قرارداد بیع (فروشنده و خریدار) قصد انجام معامله را با در نظر گرفتن شرط فسخ داشته باشند، می‌توانند از نمونه قرارداد بیع شرطی فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :