قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

در صورتی که شخصی قصد خرید یا فروش سه دانگ مشاع از منزل مسکونی را داشته باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیع فوق استفاده نماید.

 

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

7 اردیبهشت 1396
مصطفی امینی

قرارداد خرید نیم دانگ از شش دانگ یک باب خانه مسکونی پاسخ

7 اردیبهشت 1396
داتیکان

درود بر شما. در صورتی که درخواستی دارید می تونید از طریق سفارش قرارداد درخواست خود را ثبت کنید. با تشکر پاسخ

ثبت نظر :