قرارداد بیع قطعی یک باب واحد مسکونی و یک باب مغازه

در صورتی که شخصی قصد خرید یا فروش ساختمانی مشتمل بر یک باب منزل مسکونی و یک باب مغازه را داشته باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیع فوق استفاده نماید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :