قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

در صورتی که شخصی قصد خرید باغ متعلق به دیگری و یا فروش باغ خود را دارد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیع فوق استفاده نماید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :