قرارداد پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

در صورتی که شرکتی به منظور تأمین نیروی انسانی، قصد انعقاد قرارداد پیمانکاری برای انجام امور خدماتی اداری را داشته باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد پیمانکاری فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :