قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

در صورتی که شخصی تصمیم به خرید ساختمان نیمه ساخته داشته باشد، برای انعقاد عقد با فروشنده می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قیمت : 200,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :