قرارداد خرید کالا

در صورتی که شخصی قصد خرید کالایی را داشته باشد می تواند برای انعقاد عقد از نمونه قرارداد خرید فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :