قرارداد ساخت و مشارکت «آپارتمان»

در صورتی که برای ساخت آپارتمانی، اشخاص تصمیم به مشارکت داشته باشند، می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده کنند.

قیمت : 200,000 تومان

خرید و دانلود

4 اردیبهشت 1396
کامبیز درفش

قرارداد مشارکت ساخت و آپارتمان پاسخ

3 اردیبهشت 1396
کامبیز درفش

قرارداد مشارکت در ساخت پاسخ

4 اردیبهشت 1396
داتیکان

سلام، کاربرگرامی لطفا نظر خود را واضحتر بیان نمایید. سپاس پاسخ

ثبت نظر :