1: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

در صورتی که زوجه خواستار استرداد جهیزیه خود باشد می‌تواند  از نمونه دادخواست فوق جهت الزام زوج به استرداد جهیزیه استفاده نماید. چنانچه میزان خواسته کمتر از دویست میلیون ریال باشد این دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم و در غیر این صورت به دادگاه داده شود.

استرداد جهیزیه

 

1 – هنگامی که زوجین در روابط خود به مشکل برمی خورند یکی از کارهایی که زوجه برای احقاق حق خود انجام می دهد استرداد جهیزیه است . در این مبحث به چگونگی استرداد جهیزیه پرداخته می شود .

2 – چنانچه زوجه بخواهد جهیزیه خود را مسترد نماید باید دادخواستی مبنی بر این خواسته به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بدهد .

3 – استرداد جهیزیه دعوایی است مالی لذا اگر زوجه خواسته خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود . اما اگر بیش از بیست میلیون تومان تقویم کند پرونده در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . تقویم کردن یعنی اینکه در دادخواست خواهان باید میزان خواسته خود را مشخص کند و این موضوع به خود زوجه بستگی دارد که چه مبلغی را بابت این دعوا تعیین کند .

4 – برای اینکه زوجه بتواند جهیزیه خود را مسترد کند باید به چند نکته توجه داشته باشد و بتواند چند موضوع را ثابت کند :

الف – اول اینکه ثابت کند جهیزیه متعلق به اوست .

برای ثابت کردن این موضوع می توان از سیاهه ای که در زمان نامزدی بین خانواده های زوج و زوجه نوشته و امضاء می شود و نشان می دهد جهیزیه زوجه شامل چه وسایلی بوده استفاده کرد . همچنین می توان از فاکتورهای خرید نیز سود برد . کسانی نیز که در جریان این موضوع بوده اند و می دانند جهیزیه زوجه چه بوده است نیز می توانند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند و بر مالکیت زوجه بر جهیزیه شهادت دهند .

ب – وسایل باید به تصرف زوج درآمده باشد و به وی تسلیم شده باشد . یعنی زوجه جهیزیه را به منزل مشترک برده باشد و در اختیار زوج قرار داده باشد .

ج – شرط دیگر بقاء عین است . یعنی جهیزیه باقی مانده باشد . لازم به ذکر است چنانچه وسایل در طول زندگی مشترک از بین رفته باشد زوج در این مورد مسئولیتی ندارد . اما در صورتی که عمدا باعث از بین بردن وسایل و جهیزیه شود مسئول می باشد و زوجه می تواند با اثبات این موضوع از زوج مطالبه خسارت کند .

5 – اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کند زوجه می تواند از او شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر نماید ، زیرا جهیزیه متعلق به زوجه است و هر گونه دخل و تصرفی باید با موافقت وی باشد . البته زوجه برای طرح شکایت خود باید بتواند موضوع را ثابت نماید .

6 – در دادخواست استرداد جهیزیه خواهان زوجه است و خوانده زوج می باشد و خواسته نیز استرداد جهیزیه می باشد .

7 – زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید .

8 – زوجه می تواند علاوه بر دادخواست استرداد جهیزیه ، تامین دلیل نیز بخواهد . در این صورت زوج نمی تواند وسایل و جهیزیه را از منزل مشترک خارج کند یا آنها را بفروشد یا نقصانی در آن به وجود بیاورد .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

ثبت نظر :