قرارداد صلح حقوق

در صورتی که قصد مصالحه حقوق اعم از کلیه حقوق حقیقی، عینی، واقعی، تملکی و ... را دارید به منظور انعقاد قرارداد بااین موضوع می توانید از نمونه قرارداد صلح حقوق مذکور استفاده نمایید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :