قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار

در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی قصد انعقاد قراردادی با موضوع فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار را دارند، می توانند به نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :