2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

در صورتی که زوجه پس از طلاق خواستار استرداد جهیزیه خود باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام زوج به استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته را تقاضا نماید.

استرداد جهیزیه

 

1 – هنگامی که زوجین در روابط خود به مشکل برمی خورند یکی از کارهایی که زوجه برای احقاق حق خود انجام می دهد استرداد جهیزیه است . در این مبحث به چگونگی استرداد جهیزیه پرداخته می شود .

2 – چنانچه زوجه بخواهد جهیزیه خود را مسترد نماید باید دادخواستی مبنی بر این خواسته به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بدهد .

3 – استرداد جهیزیه دعوایی است مالی لذا اگر زوجه خواسته خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود . اما اگر بیش از بیست میلیون تومان تقویم کند پرونده در دادگاه خانواده رسیدگی می شود . تقویم کردن یعنی اینکه در دادخواست خواهان باید میزان خواسته خود را مشخص کند و این موضوع به خود زوجه بستگی دارد که چه مبلغی را بابت این دعوا تعیین کند .

4 – برای اینکه زوجه بتواند جهیزیه خود را مسترد کند باید به چند نکته توجه داشته باشد و بتواند چند موضوع را ثابت کند :

الف – اول اینکه ثابت کند جهیزیه متعلق به اوست .

برای ثابت کردن این موضوع می توان از سیاهه ای که در زمان نامزدی بین خانواده های زوج و زوجه نوشته و امضاء می شود و نشان می دهد جهیزیه زوجه شامل چه وسایلی بوده استفاده کرد . همچنین می توان از فاکتورهای خرید نیز سود برد . کسانی نیز که در جریان این موضوع بوده اند و می دانند جهیزیه زوجه چه بوده است نیز می توانند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند و بر مالکیت زوجه بر جهیزیه شهادت دهند .

ب – وسایل باید به تصرف زوج درآمده باشد و به وی تسلیم شده باشد . یعنی زوجه جهیزیه را به منزل مشترک برده باشد و در اختیار زوج قرار داده باشد .

ج – شرط دیگر بقاء عین است . یعنی جهیزیه باقی مانده باشد . لازم به ذکر است چنانچه وسایل در طول زندگی مشترک از بین رفته باشد زوج در این مورد مسئولیتی ندارد . اما در صورتی که عمدا باعث از بین بردن وسایل و جهیزیه شود مسئول می باشد و زوجه می تواند با اثبات این موضوع از زوج مطالبه خسارت کند .

5 – اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کند زوجه می تواند از او شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر نماید ، زیرا جهیزیه متعلق به زوجه است و هر گونه دخل و تصرفی باید با موافقت وی باشد . البته زوجه برای طرح شکایت خود باید بتواند موضوع را ثابت نماید .

6 – در دادخواست استرداد جهیزیه خواهان زوجه است و خوانده زوج می باشد و خواسته نیز استرداد جهیزیه می باشد .

7 – زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید .

8 – زوجه می تواند علاوه بر دادخواست استرداد جهیزیه ، تامین دلیل نیز بخواهد . در این صورت زوج نمی تواند وسایل و جهیزیه را از منزل مشترک خارج کند یا آنها را بفروشد یا نقصانی در آن به وجود بیاورد .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

ثبت نظر :