1: قرارداد کار موقت

در صورتی که  کارگر و کارفرما، طرفین رابطه کار، قصد انعقاد قرارداد کار را دارند می‌توانند از نمونه قرارداد کار موقت مذکور استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32