قرارداد مزارعه

در صورتی که شخصی قصد کشاورزی در زمین دیگری و تقسیم منافع حاصله را دارد جهت انجام این امر می تواند به نمونه قرارداد مزارعه فوق مراجعه نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32