قرارداد مساقات

در صورتی که صاحب درختان یا باغستان جهت مراقبت و رسیدگی درختان یا باغ با شخص دیگری قراردادی منعقد کنند طرفین می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32