قرارداد مشارکت مدنی واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی

در صورتی که اشخاصی اعم از عمومی و خصوصی در پی انعقاد قراردادی با موضوع مشارکت مدنی در واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی هستند، می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32