print-icon

1: دادخواست لغو حضانت (به دلیل سوءاستفاده از طفل)

در صورتی که پس از طلاق،  طرفی که سرپرستی طفل به او واگذار شده، با سوءاستفاده از طفل او را به کارهای نامتعارف از جمله تکدی‌گری وادار نماید، طرف دیگر می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق، لغو حضانت وی را از دادگاه تقاضا نماید.

حضانت

 

1 - در قانون مدنی حضانت فرزندی که والدین وی از هم جدا شده اند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر است و پس از آن با پدر می باشد . در صورت حدوث اختلاف حضانت با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه است .

2- اما اگر پدر طفلی فوت شود حضانت  با مادر است .

3- حضانت طفل تنها تا زمانی با پدر یا مادر است که به صلاح طفل باشد و چنانچه هر یک از آنها که حضانت طفل با اوست صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت را به دیگری می سپارد .

4- از مصادیق عدم صلاحیت والدین می توان به هر نوع اعتیاد زیان آور ، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء ، ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، سوء استفاده از طفل یا اجبار او در مشاغل ضد اخلاقی و ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره کرد . این موارد تنها نمونه هایی از مصادیق عدم صلاحیت هستند و محدود به این موارد نیستند ،لذا سوء استفاده از طفل و گماردن او به کارهای نامتعارف مانند تکدی گری از جمله مواردی است که عدم صلاحیت والد را نشان می دهد .

5- حال چنانچه زوجین بخواهند از هم جدا شوند باید بدانند تا سن 7 سالگی حضانت با مادر است مگر اینکه عدم صلاحیت وی ثابت شود . لازم به ذکر است که دختر در سن 9 سالگی و پسر در سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و می توانند خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی زندگی کنند .

6- اما نفقه طفل با پدر است و وی باید آن را تامین نماید . حتی اگر حضانت با مادر باشد . میزان نفقه به تشخیص دادگاه است . البته در این زمینه دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و مصلحت طفل می تواند پرداخت نفقه را به هر یک از والدین محول کند .

7- پس از 7 سالگی نیز حضانت با پدر بوده که اگر مادر بتواند عدم صلاحیت وی را ثابت کند می تواند حضانت طفل را بر عهده بگیرد .

8- برای بررسی موضوع حضانت داد گاه خانواده صالح می باشد . ضمن رای طلاق دادگاه نسبت به این موضوع نیز تعیین تکلیف می کند .

9- اما اگر والدین بخواهند پس از طلاق یا در حین طلاق حضانت را بر عهده بگیرند باید عدم صلاحیت طرف مقابل را ثابت نمایند .

10- خواهان این موضوع باید مدارک خود را پیوست دادخواست کرده و به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد .

11- دادگاه خانواده پس از دریافت مدارک و پس از تعیین شعبه و تعیین وقت ، وقت رسیدگی را به وسیله پیامک به طرفین ابلاغ می کند .

12- رای صادره پس از قطعیت قابل اجرا می باشد .

13- فردی که خواهان گرفتن حضانت است می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر حضانت طفل تا صدور حکم را نیز بنماید .

14- رای صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظر است .

15- دعوای حضانت دعوای غیر مالی می باشد .

16- در صورتی که مادر مجنون شود یا ازدواج مجدد نماید صلاحیت وی برای حضانت از او سلب می شود .

17- در صورتی که حضانت به یکی از والدین سپرده شود و او از این کار امتناع کند دادگاه وی را ملزم به این کار می نماید . می شود به این نکته نیز اشاره کرد که امتناع از حضانت طفل می تواند دلیلی برای طرف مقابل باشد  تا با اثبات آن در دادگاه بتواند حضانت طفل را بگیرد .

18- در قانون حمایت از خانواده نیز آمده چنانچه کسی از اجرای حکم حضانت استنکاف کند یا مانع آن شود یا از تحویل طفل خودداری کند به تقاضای ذینفع بازداشت خواهد شد.

19- همچنین در این قانون در مورد عدم انجام تکلیف از سوی کسی که  حضانت بر عهده اوست آمده چنانچه وظیفه خود را انجام ندهد برای بار اول به جزای نقدی درجه هشت و بعد از آن به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد .

20- پس ملاحظه می شود که در قانون هم برای کسی که از اجرای حضانت جلوگیری کند و هم برای کسی که وظیفه حضانت را انجام ندهد مجازات تعیین شده است .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتریا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :