قرارداد مشاوره حقوقی

در صورتی که فردی برای انجام امور حقوقی و قراردادها، شخصی را به عنوان مشاور خود در این امور قرار دهد، برای انعقاد عقد می تواند از نمونه قرارداد مشاوره حقوقی فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :