قرارداد مضاربه اشخاص حقیقی

در صورتی که شخص حقیقی به عنوان مالک قصد انجام تجارتی را توسط دیگری داشته باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد مضاربه فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32