قرارداد وقف عام

در صورتی که شخصی قصد دارد ملک خود را در جهت مصالح عامه و به منظور احداث دانشگاه وقف نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد وقف عام استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :