قرارداد وکالت دادگستری

در صورتی که بعد از تنظیم وکالتنامه، وکیل و موکل قصد تنظیم قرارداد جهت تعیین حق‌الوکاله را دارند، می‌توانند از نمونه قرارداد وکالت دادگستری فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :