قرارداد وکالت در فروش یا مصالحه قطعیه اتومبیل

در صورتی که شخصی قصد داشته باشد برای فروش یا مصالحه قطعی اتومبیل خود وکیل اختیار کند، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :